Investície sú jednou z najrizikovejších a najrýchlejšie sa meniacich oblastí podnikového manažmentu.

Prenájom alebo predaj nehnuteľností je často významnou udalosťou pre majiteľa firmy alebo investora v každom podniku. K týmto orientačným bodom nepristupujeme iba ako k transakciám; vnímame ich ako príležitosť na ďalšie napredovanie v celkových obchodných cieľoch našich klientov, či už ide o ich prvé obchodovanie s majetkom alebo správu viacerých aktív, aj keď ide o obchodovanie s majetkom.

Náš prístup k poskytovaniu služieb je prostredníctvom špecializovaného účtovného tímu, ktorý slúži ako „jediný kontaktný bod“ v celej našej spoločnosti a stáva sa rozšírením vašej spoločnosti. Podporujeme a umožňujeme dosiahnutie vašich obchodných cieľov prostredníctvom nasledujúcich služieb:

  • Prieskum trhu
  • Due diligence
  • Posúdenie hodnoty
  • Určenie stratégie získania predaja
  • Rokovania
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

TEN PRAVÝ PARTNER PRE VAŠE PODNIKANIE

Stromová 13, 831 01, Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Dragan Filo +421 904 533 973

Bozidar Bogdanovic +421 949 001 121

dr.filo@aissconsult.sk

bozidar@aissconsult.sk

richard@aissconsult.sk