Personálny lízing je efektívnym a flexibilným riešením pri získavaní ľudského kapitálu v spoločnosti, ktorá potrebuje dočasne zvýšiť počet pracovníkov na krátky alebo obmedzený čas.

Pre našich klientov realizujeme nábor a výber zamestnancov, rovnako ako vedenie personálnej a mzdovej administratívy súvisiacej s pracovným pomerom dočasne prideľovaného zamestnanca. Klient využíva schopnosti prideľovaných zamestnancov v ním definovanom rozsahu – či sa jedná o dni, týždne, alebo mesiace. Personálny lízing môže byť vhodným riešením aj v prípade potrebného predĺženia skúšobnej doby, alebo obmedzenia počtu kmeňových zamestnancov materskou spoločnosťou.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

AGENTÚRA INVESTIČNÝCH SLUŽIEB SLOVENSKA

Stromová 13, 831 01, Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Dragan Filo +421 904 533 973

Bozidar Bogdanovic +421 949 001 121

dr.filo@aissconsult.sk

bozidar@aissconsult.sk

richard@aissconsult.sk